Stichting 6 minuten zone

Reanimatie met AED:
Regelmatig organiseert de stichting 6-minutenzone Helvoirt een reanimatiecursus. U leert wat u moet doen als iemand onwel wordt, reanimeren en de AED gebruiken.
Start       : bij voldoende aanmeldingen. Datum in overleg.
Duur      : 2 ochtenden/avonden van 2 uur.
Kosten   : €27,50
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of informatie opvragen via het email-adres: 6minutenzonehelvoirt@gmail.com
Datums kunnen in overleg worden vastgesteld. Informeer ook gerust naar de mogelijkheden als u een groep wil aanmelden.

Eerste hulp bij hartfalen.
Per jaar worden in Nederland circa 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. De meeste slachtoffers van een hartstilstand bevinden zich thuis.

Hulp binnen de eerste zes minuten is cruciaal. Hoe sneller gereanimeerd wordt met behulp van een AED-toestel hoe beter. Directe hulp geeft een overlevingskans van 60-70%. Door de inzet door gecertificeerde hulpverleners en een AED in de directe omgeving kan veel sneller hulp verleend worden. De ambulance neemt dan bij aankomst de hulpverlening over.

“AED” staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat dat bij hartstilstand kan helpen het hart weer op gang te brengen. Onze stichting stelt zich ten doel om voldoende van deze apparaten over Helvoirt te verspreiden zodat de daartoe opgeleide hulpverleners ze indien nodig binnen zes minuten kunnen inzetten. De stichting stimuleert de aanmelding en de opleiding van hulpverleners.

WWW.HARSLAGNU.NL

  1. De alarmdienst 112 krijgt een melding van mogelijk hartfalen en laat direct bericht uitgaan naar de ambulancedienst en een aantal vrijwillige hulpverleners binnen de 6minuten zone.
  2. Die gaan op weg en er wordt begonnen met reanimeren. Tegelijk brengt een andere hulpverlener het dichtstbijzijnde AED-apparaat ter plekke.
  3. Het slachtoffer wordt gereanimeerd totdat de ambulancedienst deze taak overneemt en het slachtoffer vervoert.

Hart4ALL.
Bij veel ongelukken weten EHBO’ers en burgerhulpverleners levens te redden door snel in te grijpen en te reanimeren. Al snel is er een ambulance ter plaatse: de professionele hulpverlening neemt het over en vervoert de patiënt naar het ziekenhuis. De EHBO’er of burgerhulpverlener blijft alleen achter, zonder te weten wat de afloop is. Hart4ALL is een initiatief waarbij burgerhulpverleners in contact kunnen komen met de patiënt of nabestaanden. Mensen met elkaar verbinden en bij elkaar betrokken te laten zijn en blijven. Dat is waar Hart4ALL voor staat.

Via Hart4ALL krijgen burgerhulpverlener(s) antwoord op de vragen waar zij anders mee rond blijven lopen. Hoe gaat het met de patiënt? Heeft de patiënt het gered? Ambulancediensten, die zijn aangesloten bij Hart4ALL, beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin 5 clickbandjes zitten met een unieke code. Bij een reanimatie of ernstig ongeval krijgt de patiënt zo’n clickbandje om pols of enkel geslagen en de overige bandjes worden uitgereikt aan de burgerhulpverlener(s). Bij een thuis situatie krijgt de familie van de patiënt ook een clickbandje. Met deze unieke code kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of de familie zich aanmelden. Als zij aangeven contact te willen hebben, maakt Hart4ALL dit mogelijk en ontstaat er een match. De privacy gegevens van zowel patiënt als burgerhulpverlener blijven altijd gewaarborgd.

Adressenlijst van beschikbare AED’s.

Accepteer het gebruik van cookies.